نوشته‌ها

وکیل ملکی

وکیل ملکی

فرق دعوای مالکیت و تصرف عدوانی چیست؟

وکیل ملکی

دعوای خلع ید چیست؟

وکیل ملکی دعاوی مالکیت از جمله دعاوی هستند که درآن شخص به دنبال اثبات رابطه ملکی خود و مالک است و برای این منظور دلایل خود را ابراز می دارد

نقش وجود وکیل در دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

وکیل ملکی متخصص و حاذق وجوه افتراق این دو دعوا را به خوبی می داند. بنابراین راه حل درست و صحیح پیروزی در دعوای موکلش را به او مشاوره می دهد.
در دعوای تصرف عدوانی خواهان قصد دارد بدون اثبات مالکیت، با اثبات سابقه تصرف خودش و عدم رضایت از تصرف فعلی، ملک را پس بگیرد. در حالیکه در دعوای خلع ید خواهان با سند مالکیت و اثبات مالکیت خود حکم تخلیه ملک را از دادگاه بگیرد.

وکیل ملکی به دلیل دارا بودن تخصص لازم در این موضوع، راهکار موضوع را می داند و طریقه رسیدن به هدف را تجربه نموده است.

امروزه پیشرفت علم، کثرت شغل را نیز موجب شده، و به واسطه وجود مشاغل متعدد ممکن است در هر صنف و رشته ای دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد، و یک شخص متخصص بهتر از خود فرد، به او می تواند مشورت دهد و بگوید در دعوای خلع ید بین متصرف و مالک قراردادی نبوده و شخصی بدون اذن مالک،  ملک را تصرف نموده است،

خصوصیات وکیل ملکی متخصص

وکیل ملک می داند در مطرح نمودن دعوای تصرف عدوانی و جهت اثبات موضوع نیازی به استناد سند مالکیت نیست  وکیل ملک به خوبی می داند، متصرف سابق حتی اگر مالک هم نباشد میتواند این مطلب را در دادگاه عنوان کند که من قبلا اینجا ساکن بوده ام و تصرف داشتم.

نتیجه گیری مبحث افتراق خلع ید و تصرف عدوانی

افراد عادی تخصص پیگیری پرونده های اینچنینی ندارند و اگر هم خودشان تصمیم به پیگیری داشته باشند، به ندرت اتفاق می افتد که موکل در چنین دعوایی بدون داشتن تخصص کاربردی، موفق شود  و فقط و فقط اطاله دادرسی را رقم میزند

وکیل ملکی