نوشته‌ها

شرایط و ویژگی ضابطان

شرایط و ویژگی ضابطان

وکیل دادگستری

شرایط و ویژگی ضابطان

وظایف ضابطان

وظایف ضابطان در جرایم مشهود:
شرایط و ویژگی ضابطان : در جرایم مشهود، ضابطان مکلفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم، ادله وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، آدرس، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج کنند.

با توجه به این تعریف در جرایم مشهود ضابطان مکلفند:
قبل از اعلام به مقام ذی صلاح قضایی، کلیه اقدامات لازم را به شرح مذکور انجام دهند و سپس به اطلاع وی برسانند.
جرایم مشهود نیز مانند جرایم غیر مشهود بایستی در شمول بند یک ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده، یعنی دارای جنبه عمومی باشد.

جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آن را خبر دهد.
چ- متهم ولگرد بوده و در آن محل سوء شهرت داشته باشد.
ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ضابطان دادگستری دارای چه ویژگی هایی دارند؟

۱- مامور است. و بایستی مستخدم دولت باشد.
۲- در سلسه مراتب قرار دارد و به عنوان مامور و به موجب قانون مکلف به تبعیت از امر آمر قانونی است.
۳- برای تخطی از انجام امور که محوله از سوی مقامات قضایی صادر گردیده مجازات تعیین شده است.
۴- ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، وقتی این عنوان را پیدا می کند که مهارت لازم را با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط سپری کرده و کارت ویژه ای را دریافت کند.

ضابطان از لحاظ مصداق به دو نوع تقسیم می شوند.
۱- ضابطان عام
۲- ضابطان خاص

۱- ضابطان عام:
ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
تنها اشخاصی می توانند در نیروی انتظامی عهده دار این وظیفه شوند که یا سمت فرماندهی داشته و یا از افسران و درجه دارانی باشند که آموزش لازم را فرا گرفته اند.
دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را برای کسب مهارت های لازم و ایفای وضایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
۲- ضابطان خاص:
ضابطان خاص به تمامی مقامات و مامورانی اطلاق می شود که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می گردند.
انجام وظیفه ضابطان خاص، که بصورت تمثیلی تعدادی را قانونگذار نام برده است، مانع انجام وظیفه ضابطان عام نیست و آنان نیز در صورت وقوع جرم مشهود هر چند در محدوده وظیفه ضابطان خاص باشد مکلفند به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 

وکیل دادگستری

شرایط و ویژگی ضابطان

 

http://www.haghsetan.com/sent

http://www.haghsetan.com/soal