نوشته‌ها

وکیل کیفری

وکیل کیفری

تدابیر قانونی برای مقابله با کلاهبرداران

وکیل کیفری

تعریف کلاهبرداری

وکیل کیفری جرم کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت است که بدون رضایت صاحب مال، کلاهبردار به گونه ای کاملا متقلبانه مال دیگری را می رباید

زمان تحقق جرم کلاهبرداری

از جرایم علیه اموال و مالکیت است و عموما با توجه به متن قانون، توسل با سوء نیت و عملیات متقلبانه، کلاهبردار برای بردن مال دیگری تلاش می کند لذا به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲مورخ ۶۳/۱۱/۱هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را جرم غیر قابل گذشت عنوان نمود و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب متهم یا اجرای مجازات او متوقف نمی شود

مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری ساده را حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداراخذ کرده است لذا مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری شده و انفصال دائم از خدمات دولتی، که در هر دو حالت لزوم رد اصل مال به صاحبش مدنظر است.

لازم به ذکر است چنانچه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح و نهادهای مامور به خدمات عمومی را اتخاذ کرده و یا این که جرم با استفاده از تبلغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، یا نطق در مجامع عمومی و یا اینکه درآگهی الفاظ فریب دهنده خود را اعلام داشته و جرم محقق شده باشد، مجازات مجرم تشدید می شود

آیا مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف است

در مورد تخفیف فقط دادگاه می تواند مجازات او را تا یکسال تخفیف دهد ولی نمی تواند مجازات او را معلق کند زیرا کلاهبرداری از جرایم غیر قابل تعلیق است. در مورد این که اگر شخصی فقط، شروع به کلاهبرداری نموده، و دستگیر شده است، مجازاتش حداقل مجازات کلاهبرداری است.

نقش وکیل کیفری در پرونده

وکیل کیفری آداب نگارش متون حقوقی و لوایح کیفری را می داند و اینکه او کاملا به شیوه ی استناد دلایل و مستندات به قاضی، جهت احقاق حق موکلش آگاه است.

وکیل کیفری